آمار سامانه‌های گویا و مرکزتماس

آمار سامانه‌های گویا و مرکزتماس

1) تلفنبانک بانک ملتگزارشی از تعداد تماس‌های وارد شده به سامانه تلفنبانک بانک ملت و میزان استفاده مشتریان از سرویس‌های مرتبط از تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ تا تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، به شرح زیر می‌باشد:


بیشترین تعداد تماس‌ها مربوط به روز ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تعداد ۴۳۵ هزار و ۹۹۵ تماس می‌باشد. 

بیشترین تماس‌ها در یک ساعت در مجموع، در ساعت ۱۲ ظهر گرفته شده که برابر با ۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۶۰۶ تماس می‌باشد.

تعداد کل تراکنش‌های انجام شده توسط سامانه تلفنبانک بانک ملت، برابر با ۹۷ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۹۹۷ بار می‌باشد.

تعداد کل تماس‌های گرفته شده با سامانه تلفنبانک بانک ملت برابر با ۶۲ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۹۶۱ می‌باشد.


نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده با تلفنبانک بانک ملت در هر روز

در زیر نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده در هر روز آمده است. شایان ذکر است در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تعداد ۴۳۵ هزار و ۹۹۵ تماس با سامانه تلفنبانک برقرار شده است که بیشترین تعداد تماس در یک روز از زمان راه‌اندازی سامانه تاکنون می‌باشد.
نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده با تلفنبانک بانک ملت براساس ساعات روز

در گزارش زیر نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده با تلفنبانک بانک ملت براساس تعداد تماس‌ها در ساعات مختلف روز آمده است. همانطور که در لیست مشخص است، ساعت پیک تماس، ۱۲ ظهر است که در این ساعت در مجموع ۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۶۰۶ تماس با سامانه گرفته شده است.


تراکنش‌ها

نمونه‌ای از تعداد تراکنش‌های انجام شده توسط تلفنبانک بانک ملت در هر روز
بیشترین تعداد تراکنش‌ها بر اساس روز، مربوط به روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ و برابر با ۶۳۷ هزار و ۶۲۸ تراکنش است.

و در مجموع تعداد کل تراکنش‌های انجام شده توسط تلفنبانک بانک ملت، برابر با ۹۷ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۹۹۷ مورد می‌باشد.2) مرکز تماس کارگزاری مفید

 گزارشی از تعداد تماس‌های وارد شده به سامانه مرکزتماس کارگزاری مفید از تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۱ تا تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، به شرح زیر می‌باشد:

بیشترین تعداد تماس‌ها مربوط به تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ به تعداد ۳ هزار و ۲۶۵ عدد،
بیشترین تعداد تماس‌ها در یک ساعت خاص در مجموع مربوط به ساعت ۱۰ صبح معادل ۶۶ هزار و ۵۷۲ عدد،
و همچنین میزان کل تماس‌های گرفته شده در مجموع ۴۳۰ هزار و ۴۸۷ عدد بوده است.نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده با مرکزتماس کارگزاری مفید در هر روز


در زیر نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده در هر روز آمده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۸/۱۴/۱۳۹۲ به تعداد ۳ هزار و ۲۶۵ تماس می‌باشد. 


نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده با مرکز تماس کارگزاری مفید بر اساس ساعات روز 

در گزارش زیر نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده با مرکز تماس کارگزاری مفید بر اساس تعداد تماس‌ها در ساعات مختلف روز آمده است. همانطور که در لیست نیز مشخص است، ساعت پیک تماس، ۱۰ صبح است که در این ساعت در مجموع ۶۶ هزار و ۵۷۲ تماس با سامانه گرفته شده است. 3) مرکزتماس مدیریت راه‌های کشور
گزارشی از تعداد تماس‌های وارد شده به سامانه مرکز تماس مدیریت راه‌های کشور و میزان استفاده مشتریان از سرویس‌های مرتبط از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ تا تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳،  به شرح زیر می‌باشد: بیشترین تعداد تماس‌ها مربوط به تاریخ ۱۱/۰۱/۱۳۹۳ به تعداد ۷۷ هزار و ۲۳۰ تماس،


بیشترین تعداد تماس‌ها در مجموع مربوط به ساعت ۱۱ صبح معادل ۴۲ هزار و ۴۴۶ عدد،


و همچنین میزان کل تماس‌های گرفته شده در مجموع ۶۰۶ هزار و ۹۶۳ عدد می‌باشد. 
نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده با مرکز مدیریت راه‌های کشور در هر روز 


در زیر نمونه ای از تعداد تماس‌های گرفته شده در هر روز آمده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ به تعداد ۷۷ هزار و ۲۳۰ تماس می‌باشد. نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده با مرکز مدیریت راه‌های کل کشور براساس ساعات روز


در گزارش زیر نمونه‌ای از تعداد تماس‌های گرفته شده با مرکز مدیریت راه‌های کشور  بر اساس تعداد تماس‌ها در ساعات مختلف روز آمده است. همانطور که در لیست نیز مشخص است، ساعت پیک تماس، ۱۱ صبح است که در این ساعت در مجموع ۴۲ هزار و ۴۴۶ تماس با سامانه گرفته شده است.
0
شما هم به این مطلب نظر دهید
  • *لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر زیر وارد کنید: