حریم خصوصی

شرکت بانی‌کام خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان می‌داند و شما می‌توانید بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی در شبکه جهانی اینترنت از سایت شرکت بانی‌کام  بازدید کنید.