قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و شرکت بانی‌کام می‌باشد. 

 

 1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت  شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به  شرکت بانی‌کام می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور(شرکت بانی‌کام)، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری، نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت

 به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت بانی‌کام ، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.