ماموریت و چشم انداز

  • ماموریت شرکت بانی کام پیشرفت و توسعه تا مرز خودکفایی درحوزه نرم‌افزار می‌باشد و چشم انداز شرکت عبارت است از ایجاد جایگاه برتر در بخش صنعت نرم‌افزار و با تمرکز بر نرم‌افزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی که در آینده از ارزش افزوده بالایی برخوردارند.