خدمات پس از فروش

1)   رفع اشکالات و نواقص، مادام‌العمر (در طول حیات شرکت) در تعهد شرکت می‌باشد.
2)  تامین نیاز کاربران و اعمال درخواست‌ها و نیازهای جدید (که در قرارداد حاضر دیده نشده) در قالب قرارداد متمم یا جداگانه امکان‌پذیر می‌باشد، بدیهی است برآورد هزینه بر اساس نفرساعت مصرفی و تجهیزات سخت‌افزاری لازم انجام می‌پذیرد.
3)   زمان گارانتی محصول، یکسال از تاریخ نصب و راه‌اندازی می‌باشد.
4)   سیستم دارای یکسال خدمات پس از فروش رایگان می‌باشد.
5)   خدمات پشتیبانی سالیانه در قالب قرارداد پشتیبانی مجزا میسر می‌باشد. 
6)   در صورت عدم قرارداد پشتیبانی سالیانه هزینه خدمات به‌صورت موردی محاسبه و دریافت می‌گردد.