سامانه‌ی ضبط مکالمات

سامانه‌ی ضبط مکالمات
ضبط مکالمات: سامانه­‌ای جهت ضبط مکالمات ورودی، خروجی و داخلی سازمان که امکانات زیر را در بر دارد:

  • امکان ضبط مکالمات به صورت خودکار و زمانبندی شده
  • امکان برنامه‌ریزی ضبط برای خطوط شهری و یا شماره­‌های داخلی مشخص
  • امکان گزارش‌گیری از مکالمات براساس تماس‌گیرنده، زمان تماس، اپراتور و ....
  • عدم بروز تغییر محسوس در فرآیندهای جاری