تلفنبانک بانک ملی

تلفنبانک بانک ملی


تامین و تجهیز سخت افزار سامانه تلفنباک متمرکز بانک ملی ایران (09622) با قابلیت پشتیبانی از 128 خط دیجیتال (E1) و 3840 تماس همزمان، بطور کامل توسط شرکت بانی‌کام انجام شده است که با توجه به ابعاد پروژه، یکی از بزرگترین پروژهای سیستم تلفنگویا در خاورمیانه می‌باشد.