تلفنبانک سپهر بانک صادرات

تلفنبانک سپهر بانک صادرات


تأمين و تجهيز سخت‌افزار سامانه تلفنبانك متمرکز بانك صادرات ایران (09602) باقابليت پشتيباني از 80 خط دیجیتال (E1) و 2400 تماس همزمان، بطور كامل توسط شركت باني‌كام انجام شده است كه با توجه به ابعاد پروژه، يكي از بزرگترين پروژه‌هاي سيستم تلفنگويا در خاورمیانه مي‌باشد.